A0 Projectbureau voor bouwkunde & interieur

 

Spuiweg 80

3311 GV  Dordrecht

Start.
Over ons.
Projecten.
Realisatie.
Contact.

Welkom op de website van A0 Projectbureau voor bouwkunde en interieur

 

Hier geven wij een kort overzicht van onze specialisatie

Zoekt u bouwkundige ondersteuning of heeft u een plan dat bouwkundig uitgewerkt dient te worden

Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Engineering

Ontwerp van bouwkundige constructies

Constructieve berekeningen

Materiaal begrotingen

Bestekken

Controle van aannemers

Begrotingen

Kostenramingen

Werktekeningen

Bestektekeningen

Inventarisatie

 

Advisering

Locatieonderzoek

Behoefte inventarisatie

Plan ontwikkeling

Planbeoordeling

Ramingen

Stichtingskosten

Installatieadviezen

Lichtadvies

Bouwkundige adviezen

Technisch beheer

Onderhoudsplanning

 

Bouwmanagement

Planvoorbereiding

Aannemersselectie

Aanbesteding

Kwaliteitsbewaking

Planningsbewaking

Kostenbeheersing

Bouwoptimalisatie

Coördinatie

Directievoering

Toezichthouding

Rapportages